სიახლე

აბონენტი სკოლები

აბონენტი სკოლები

სანტექ.სერვისი ემსახურება შემდეგ სკოლებს

 

ქ. თბილისის პირველი ექსპერიმენტული სკოლა;
ქ. თბილისის 166-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 52-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 63-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 71-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 82-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 84-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 94-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 146-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 153-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 158-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 159-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 174-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 175-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 181-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 183-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 186 -ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 173-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 177-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 35-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 39-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 114-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 169-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 76-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 83-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 161-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 102-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 81-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 36-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 23-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის 162-ე საჯარო სკოლა;
ქ. რუსთავის 15-ე საჯარო სკოლა;
ქ. თბილისის კერძო სკოლა ,,თამარიონი“;
ქ. თბილისის კერძო სკოლა ,,პოლუსი“;
ქ. თბილისის კერძო სკოლა ,,ათინათი“
ქ. თბილისის კერძო სკოლა ,,ალბიონი“
ქ. თბილისის ,,დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლა“
ქ. თბილისის ,,ნიუტონის თავისუფალი“ სკოლა;