სიახლე

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ შრომისა და ჯამრთელობის სფეროში, კომპანიების მოთხოვნის საფუძველზე ჩაატარა OSH ტრენინგი-სამუშაო ადგილებზე რისკების შეფასება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების მიხედვით. ტრენინგი ჩაატარეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ სერტიფიცირებულმა ასოციაციის OSH ცენტრის ტრენერებმა. OSH ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“-ს ტექნიკურმა მენეჯერმა ნიკა ჯვარშეიშვილმა და 14 სხვა კომპანიის წარმომადგენელმა. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ ტრენინგის დასრულების შემდეგ, ნიკა ჯვარშეიშვილს გადასცეს […]

კომპანია “სანტექ.სერვისი” ზრუნავს მომხმარებლის კმაყოფილებაზ

კომპანია ,,სანტექ.სერვისი”-ს გუნდი დაკომპლექტებულია კვალიფიციური და მოტივირებული პერსონალით, რომლებიც ყოველდღე 24- საათის განმავლობაში, ვზრუნავთ მომხმარებლის კმაყოფილებაზე. 2014 წელს მკვეთრად გაიზარდა ,,სანტექ.სერვისი“-ს მომსახურების მიმართ დაინტერესებული მომხმარებლების მოთხოვნამ. მუდმივად ვმუშაობთ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და განვითარებაზე, რომ მაქსიმალურად გავზარდოთ მომხმარებლების ნდობა, რომელსაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. დღითი-დღე ფართოვდება ,,სანტექ.სერვისი“-ს კმაყოფილი მომხმარებლების რიცხვი. ჩვენი მომსახურებით სარგებლობს არაერთი სახელმწიფო დაწესებულება თუ […]

მომხმარებლის მოთხოვნები-მომსახურების უპირატესობები

საქმიანობის ის სფერო, რასაც ასრულებს კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“ შესაძლებელია მრავლად იყოს მომსახურების ბაზარზე. მაგრამ მთავარია განვასხვაოთ, კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“-ს მომსახურება სხვა მსგავსი ტიპის მომსახურებისგან. თუ თქვენ გაქვთ ორი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა: როდესაც მთავარია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოს ხარისხიანად შესრულება და გარანტია შესრულებულ სამუშაოზე. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ ვართ კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენი მოთხოვნების უზრუნველყოფაზე. კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“-ს მომსახურების […]

ამოსატუმბი მანქანა

კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“ აღჭურვილია ამოსატუმბი სპეც.მანქანით რომლის საშუალებითაც იტუმბება სარდაფში ჩაღვრილი წყლები და საკანალიზაციო ჭები. ამოსატუმბი სპეც.მანქანით მომსახურებას გაგიწევთ, როგორც ქალაქში ასევე აგარაკებზეც.

ოპერატორების 24 საათიანი კონსულტაცია

კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“-ს  კვალიფიციური ოპერატორები 24 საათის განმავლობაში მზად არიან, კონსულტაცია გაუწიონ მომხმარებლებს. ასევე დამკვეთს შეუძლია  24 საათის განმავლობაში ისარგებლოს ონლაინ დახმარების სერვისით.