სიახლე

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ შრომისა და ჯამრთელობის სფეროში, კომპანიების მოთხოვნის საფუძველზე ჩაატარა OSH ტრენინგი-სამუშაო ადგილებზე რისკების შეფასება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების მიხედვით. ტრენინგი ჩაატარეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ სერტიფიცირებულმა ასოციაციის OSH ცენტრის ტრენერებმა.

OSH ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“-ს ტექნიკურმა მენეჯერმა ნიკა ჯვარშეიშვილმა და 14 სხვა კომპანიის წარმომადგენელმა. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ ტრენინგის დასრულების შემდეგ, ნიკა ჯვარშეიშვილს გადასცეს სერტიფიკატი.