სიახლე

კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“-ს მომსახურებით მუდმივად სარგებლობენ საბავშო ბაგა-ბაღები

კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“-ს მომსახურებით მუდმივად სარგებლობენ საბავშო ბაგა-ბაღები

შ.პ.ს. ,,იუჯი ბაღი“;
ქ. თბილისის 4-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 58-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 3-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 117-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 209-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 12-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 17-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 24-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 26-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 29-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 55-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 56-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 62-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 77-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 79-ე საბავშო ბაგა -ბაღი;
ქ. თბილისის 90-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 91-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 94-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 100-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ.თბილისის 115-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 135-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 145-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 150-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 151-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 163-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 170-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 182-ე საბავშო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის 185 -ე საბავშვო ბაგა- ბაღი;
ქ. თბილისის 5-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი;
ქ. თბილისის ნასაგურის საბავშო ბაგა-ბაღი.
ქ. თბილისის 45 საბავშო ბაგა-ბაღი