სიახლე

კაზინო ,,შანგრი ლა“

კაზინო ,,შანგრი ლა“

კაზინო ,,შანგრი ლა“ სარგებლობს კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“-ს მომსახურებით.

ამ ეტაპზე, კაზინოს ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო პრობლემები აღმოიფხვრა ,,სანტექ.სერვისი“-ს წყალარინების ხელოსნების მიერ სპეც. ტექნიკის გამოყენებით.

კომპანია ,,სანტექ.სერვისი“ ყოველთვის მზადაა ითანამშრომლოს კაზინოსთან, მოემსახუროს ოპერატიულად,ხარისხიანად და გარანტიით.